Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

            Papież Franciszek powiedział: Obchodzić Boże Narodzenie to czynić tak, jak Jezus, który przyszedł dla nas potrzebujących, to zstąpić ku tym, którzy nas potrzebują. To czynić tak, jak Maryja: zaufać, posłuszni Bogu, nawet nie rozumiejąc tego, co On uczyni. To uczynić jak Józef: powstać, aby wypełnić to, czego chce Bóg, nawet jeśli nie jest to zgodne z naszymi planami.

         W zeszły czwartek miało miejsce spotkanie adwentowe niewidomych w Ngaoundaye. To coroczna tradycja naszej posługi misyjnej. Spotkanie jak co roku rozpoczęła modlitwa i śpiewanie pieśni adwentowych: Ga Emmanuel - przyjdź Zbawicielu.

           Później niewidomi wysłuchali słów katechezy o Bożym Narodzeniu wygłoszonej przez ojca proboszcza Severena - środkowoafrykańczyka. Nowością tego spotkania były jasełka przygotowane przez grupę niewidomych i ich rodzin. I tak po katechezie część osób wysłuchała Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa w scence jasełek. Oczywiście całość spotkania była w języku sango.

To miłe spotkanie zakończyło rozdanie prezentów świątecznych.

 

Dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom. To dzięki Wam mogliśmy obdarować naszych niewidomych.

 

Dzielmy się nawzajem dobrocią tak jak dzielimy się opłatkiem,
ciesząc się pokojem i radością jaką niesie nam Małe Dzieciątko - Jezus Chrystus nasz Zbawca i Pan.

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”