Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Podnieś rękę Boże Dziecię,

Błogosław Ojczyznę miłą,

w dobrych radach, w dobrym bycie

wspieraj jej siłę swą siłą…

Kochani,

          W Święta Bożego Narodzenia, które obchodzimy w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, przeżywamy prawdę o Bożej miłości. Jej znakiem jest Wcielony Bóg, który przyszedł na świat, aby zbawić wszystkie ludy i narody .

          W Nowonarodzonym Jezusie, Bóg Ojciec obdarzył ludzi darem jedności, miłości, pokoju i nadziei;. dał nam Siebie, uczynił możliwym wzrastanie w komunii ze  Sobą  i w braterstwie z innymi ludźmi.

           Niech obecność Bożej Dzieciny przenika naszą codzienność teraz i w Nowym 2019 Roku, pociągając do głębszej przyjaźni ze Sobą, a Święta Rodzina wstawia się w  potrzebach Ojczyzny i nas samych, byśmy umocnieni łaską byli narodem wiernym  Bogu.

            Łącząc się  w modlitwie przy Żłóbku Pana

Barbara Pietrzak

Przełożona Generalna

wraz ze wspólnotą Sióstr Pasterzanek

 Piaseczno, Boże Narodzenie 2018 r.

20 stycznia 2021 r.
Środa II tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Fabian

”Zapatrujmy się często na Boskie Dzieciątko i rozpalajmy przy Jego Żłóbku serca nasze seraficzną Jego miłością.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon2.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”