Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Niepodległość - trudne słowo. Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu? Kto mi wytłumaczy? 

Tak to słowo - bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.
Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz dlaczego?  Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka szczęśliwego.


             W przededniu 100 letniej rocznicy odzyskania Niepodległości w sali Domu Parafialnego przy Kościele św. Anny w Piasecznie dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie, pod opieką s. Dyrektor i wychowawców, przygotowały ponad godzinną duchową i historyczną ucztę. Ci, którzy zdecydowali się przyjść na przedstawienie NIEPODLEGŁOŚĆ, zostali poprowadzeni przez karty historii naszej Ojczyzny.

             W niebanalny, twórczy i aktorsko zagrany sposób, z czasem na refleksje i patriotyczny śpiew można było wrócić do kart historii, zatrzymać się nad nimi i uświadomić sobie, że Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, ale trzeba o Nią walczyć każdego dnia. Droga pragnienia wolności tak naprawdę rodzi się najpierw w naszym sercu. I musimy być czujni, by wróg nas nie zniewolił i silni, aby nie dać się zniewolić.

            Każdego dnia potrzeba walczyć o wolność, po to by pozostać sobą. Czasem ten trud będzie bolesny, ale będzie też chwalebny. Potrzeba zawsze bronić godności i wiary! Ponieważ jednym z największych wyzwań w życiu jest bycie sobą w świecie, który próbuje sprawić byś była jak reszta!

           To ważne, by w tym ważnym dla nas Polaków czasie - kiedy doceniamy odzyskaną Niepodległość, kiedy dziękujemy za tych, którzy dla niej oddali życie - ważnym jest pamiętać, że WOLNOŚĆ JEST WE MNIE - WOLNOŚĆ JEST W NAS!

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą! 
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą 
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
...
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, 
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą! 
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 
Lecz czymś największym, czym być można: (zakładając koronę z orłem) JESTEŚ SOBĄ
(fragm. wiersza Leopolda Staffa)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć - fotograficznej relacji z przedstawienia...

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”