Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - NIEPODLEGŁOŚCI która "kosztowała" nie mało ludzkiego życia,
poświęcenia w służbie Ojczyźnie.

Wdzięczne za ten wielki dar, mimo że na innym kontynencie łącząc się w modlitwie,
dziękujemy Panu Bogu za wolność i tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie abyśmy my teraz byli wolni.

Z dumą chlubimy się tym, że jesteśmy Polakami, naszą flagą i godłem Polski,
a przy tym pokornie prosimy abyśmy tej wolności nie zmarnowali.

Flagę, którą mamy na naszej Misji przywiozła s. Renata z tegorocznego spotkania misjonarzy w Polsce.
Jest to dar polskiego rządu. Dziękujemy też za każde wsparcie, które otrzymujemy z Polski i od Polaków.

Wolność, niepodległość, pokój -
jakże głębokiego wymiaru nabierają te słowa w kraju, gdzie pokoju nie ma.

Z Serca Afryki pochylamy głowy z wdzięcznością wobec tych wszystkich, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny.
Walczących na froncie i walczących z różańcem w ręku.
Doświadczając braku pokoju - widzimy jakim darem jest pokój.

 

11 listopada ogarniamy szczególną modlitwą naszą Ojczyznę, Rządzących i wszystkich Polaków w kraju i za granicą.

Siostry Misjonarki

Wspólnoty w Ngoundaye i Bouar

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”