Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W Afryce nie ma tradycyjnych cmentarzy takich jak to znamy z Polski. Afrykańczycy swoich zmarłych chowają blisko domu. W ich tradycji duch zmarłego pozostaje wtedy pośród nich. Nie ma też zwyczaju dbania i odwiedzania grobów. Dla Afrykańczyków wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Dopiero wiara chrześcijańska powoli zmienia myślenie o wieczności.

Dzieci z naszej szkoły w ramach katechezy nawiedzały groby zmarłych i modliły się za zmarłych Litanią do Wszystkich Świętych - oczywiście po francusku.

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”