Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień ogromnej radości w Kościele Afrykańskim.

Tego dnia nikt nie nawiedza grobów zmarłych. Każdy się raduje z obcowania Świętych pośród nas.

Szczególnie ważni są dla Afrykańczyków święci czarnego lądu - tak jak św. Bakhita.

Afrykańczycy kochają i znają św. Jana Pawła II i Matkę Teresę z Kalkuty oraz oczywiście św. Franciszka z Asyżu.

Sami posłuchajcie jak brzmi radosne Chwała Bogu w trakcie Mszy świętej:

28 stycznia 2021 r.
Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła

”Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”