Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień ogromnej radości w Kościele Afrykańskim.

Tego dnia nikt nie nawiedza grobów zmarłych. Każdy się raduje z obcowania Świętych pośród nas.

Szczególnie ważni są dla Afrykańczyków święci czarnego lądu - tak jak św. Bakhita.

Afrykańczycy kochają i znają św. Jana Pawła II i Matkę Teresę z Kalkuty oraz oczywiście św. Franciszka z Asyżu.

Sami posłuchajcie jak brzmi radosne Chwała Bogu w trakcie Mszy świętej:

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”