Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

 Św. Antoni „zamieszkał” wśród nas!

               7 października 2018 roku o godz. 16.00 w Domu Sióstr Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza przy al. Kraśnickiej 65 odbyło się  wprowadzenie do kaplicy relikwii I stopnia św. Antoniego z Padwy.

                Św. Antoni patronuje dziełu, które prowadzą Siostry Pasterzanki w Lublinie, a mianowicie: Placówkę Wsparcia Dziennego „Dom Ciepła” im. św. Antoniego. Otrzymanie relikwii jest dla nas Sióstr i naszych podopiecznych wielkim przeżyciem i ogromną radością. Chcemy się nią podzielić.

Uroczystości przewodniczył kanclerz kurii ks. dr Krzysztof Kwiatkowski. Obecny był też przyjaciel Domu Ciepła ks. prof. Mirosław Wróbel oraz nasz kapelan ks. dr Rafał Charzyński. Relikwie zostały przekazane przez Braci Franciszkanów w Padwie do Domu Głównego Zgromadzenia, a następnie przywiezione przez Przełożoną Generalną i umieszczone na stałe w kaplicy Domu Ciepła. Na uroczystości była obecna Wspólnota Domu Ciepła, Siostry z pobliskich domów i nasi Przyjaciele. Po Mszy św. było błogosławieństwo relikwiami, po czym nastąpiło ich ucałowanie.

                Uroczystość w kaplicy zakończyło się krótkim występem dzieci i młodzieży ku czci św. Antoniego.

 

A oto wstęp do prezentacji odczytany przez przedstawicielkę Wspólnoty Domu Ciepła /prezentację można obejrzeć tutaj/:

Bogu niech będą dzięki!

Jakże jesteśmy szczęśliwi, że spełniło się nasze marzenie i relikwie św. Antoniego „zamieszkały” w naszej kaplicy.  Będą tu dostępne dla każdego, kto w szczególny sposób pragnie za przyczyną św. Antoniego spotkać się z Bogiem. Cieszymy się tym bardziej, że wprowadzenie relikwii do kaplicy następuje w święto Matki Bożej Różańcowej. Ona Maryja jest przecież naszą najlepszą Matką.

Już prawie 40 lat przyzywamy wstawiennictwa tego wielkiego Patrona naszego Domu. Dziękujemy za możliwość rozwijania talentów, którymi hojnie Bóg nas obdarza. Za to, że możemy tu wspólnie spędzać czas, zdobywać wiedzę, bawić się, podziwiać piękno naszego kraju a przede wszystkim wzbogacać ducha na trudnej a zarazem pięknej drodze do świętości. Dziękujemy za naszych duchowych Przewodników, a szczególnie za ks. Rafała. Dziękujemy za ofiarność i wsparcie Sióstr Seraficznej Miłości ze Szwajcarii. Dzisiaj chcemy wyrazić naszą wdzięczność poprzez obraz, poezję i muzykę. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym pięknym dziękczynieniu,

Pomogą nam w tym obrazy tak cudownie wyszukane przez panią Ewelinę i Jej brata, wiersze pani Dominiki Łempickiej i muzyka wykonana przez Natalię Marek na altówce. Niech to będzie nasze uwielbienie Boga za Jego wielkie dary, dane nam przez pośrednictwo św. Antoniego.

Zapraszamy też do nawiedzenia naszej kaplicy i ucałowania relikwii św. Antoniego.

 s. Barbara P., pasterzanka

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”