Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Od września w naszej szkole katolickiej w Ngaoundaye przybyła jeszcze jedna klasa więcej. To "zeróweczka" - małe przedszkole. S. Basia - dyrektor szkoły - od wielu lat wsłuchiwała się w prośbę rodziców o przyjęcie do szkoły maluchów. I w tym roku udało się. O dziwo w naszej "małej klasie" nie słychać płaczu. Dzieci oprócz nauki mają czas na wspólną zabawę, modlitwę i krótką katechezę, by mogły od najmłodszych lat słuchać o Bogu i Jego Miłości. Zdarza się, że dzieci nie chcą wracać do domu, tak im bezpiecznie i radośnie.

Dwa razy w tygodniu dzięki naszym dobrodziejom dzieci mogą zjeść pożywny posiłek, na który zawsze z utęsknieniem czekają. Dziękujemy  wszystkim za pomoc i wsparcie. Singila mingi.

Siostry Misjonarki z Ngaoundaye

28 stycznia 2021 r.
Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła

”Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”