Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Jest 16:30 czasu środkowoafrykańskiego - właśnie słychać dźwięk dzwonu kościelnego wzywającego dzieci z Ngaoundaye na modlitwę różańcową. W miesiącu październik, każdego dnia o godz. 17:00 s. Basia wraz z dziećmi naszej szkoły katolickiej modli się na różańcu - prosząc Matkę Bożą o dar pokoju dla Ngaoundaye, dla całej RŚA - gdzie co chwilę dochodzi do napaści rebeliantów na okoliczne wioski wokół Ngaoundaye.

Każdego dnia, troje dzieci zabiera ze sobą figurkę Matki Bożej - by wraz z rodziną modlić się wieczorem w domu. Następnego dnia przynoszą figurkę i kolejne troje dzieci zabiera Matkę Bożą ze sobą do domu.

Matko Boża prosimy otaczaj swą matczyną opieką nasz kraj i cały świat. Chroń nas przed złem i prowadź do Boga.

 

ODWIEDZINY KSIĘDZA BISKUPA MIROSŁAWA

W poniedziałkowej modlitwie różańcowej dzieci z afrykańskiej szkoły gościły ks. Biskupa Mirosława Gucwa  - który razem z nimi modlił się na różańcu. Skierował do dzieci słowo duszpasterskie i udzielił błogosławieństwa. To miłe spotkanie na długo zapadnie w pamięci zebranym dzieciom.

 

 MODLITWA WSPÓLNIE Z NIEWIDOMYMI

Z początkiem października zostały wznowione czwartkowe spotkania z niewidomymi w Ngaoundaye i okolicznych wiosek. Nasza Misja ma pod opieką ponad 300 niewidomych i ich rodzin. W każdy czwartek niewidomi spotykają się na Misji na wspólnej modlitwie. W październiku spotkania rozpoczęły cykl katechez o Matce Bożej i wspólnie odmawiany różaniec w intencji pokoju i cierpiących. Po spotkaniu modlitewnym osoby niewidome dzielą się swoimi problemami i bolączkami życia codziennego. W ramach naszych możliwości otrzymują potrzebną pomoc. Najczęściej niewidomi proszą o ubrania, leki i jedzenie dla siebie i ich rodzin. Łącząc się we wspólnej modlitwie różańcowej dziękujemy wszystkim, którzy spieszą nam z pomocą. Singila mingi. Que Dieu vonus benisse.

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”