Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Od początku października dzieci osób niewidomych z Ngaoundaye otrzymują niezbędne przybory szkolne:
zeszyty, długopisy, ołówek, linijkę, gumkę i tabliczkę do pisania z kredą.

Cała akcja pomocy szkolnej: wyprawka i zapisy do szkoły
jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu fundacji "Maitri" oraz pomocy udzielanej przez parafian z Kościoła pw. św. Józefa w Rybniku.

Niech uśmiech na twarzach dzieci będzie podziękowaniem tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego dobra.

DZIĘKUJEMY!

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”