Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

             O godz. 9.00 w Auli Matki Dobrego Pasterza rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Marcin Kamiński, prefekt naszego Ośrodka. W homilii zwrócił się bezpośrednio do uczennic i nawiązał to odczytanej dziś Ewangelii wg św. Łukasza (por. Łk 4, 16-30), gdzie widzimy Jezusa, który naucza w synagodze. "Jezus opowiada, głosi Dobrą Nowinę i dla obecnych tam mężczyzn nie spodobało się to, że mówi, że został przysłany by głosić do wszystkich - Mesjasz nie jest tylko dla niektórych, ale dla wszystkich. I to wyprowadziło ich z równowagi i teraz tych około 200 mężczyzn,którzy Go słuchali, z ogromnym gniewem wstaje i wynosi Jezusa, zaprowadzają Go poza miasto, wyzywają, najgorsze słowa padają, idą na skałę, chcą Go zabić. I w tym momencie Jezus przechodzi pośród nich i nic Mu nie mogą zrobić. Nic, a to przecież sekunda, że zrzucą Go i zginie. Ale - nic Mu nie mogą zrobić.

             I ten sam Jezus staje dziś pośród nas i głosi taką samą Dobrą Nowinę do nas wszystkich: Przyszedłem aby głosić wam Dobrą Nowinę. Potrzebujemy dobrych nowin - wiadomo, dziś jest początek roku szkolnego, dla wielu z was jest bardzo trudno, może łzy... może nie chciałaś pokazać koleżankom, wychowawcom, ale przeżywasz to w swoim sercu, w swojej małej historii życia... A Jezus mówi: przynoszę ci Dobrą Nowinę - ale - jeśli chcesz - to musisz ją przyjąć... nawet jeśli twoja historia jest bardzo trudna i trudne jest twoje spotkanie z Jezusem, nawet jeśli jest to dla ciebie Ktoś bardzo daleki, może abstrakcja, ktoś do Kogo nie masz żadnej relacji... to powiedz: Jezu, jeśli to naprawdę Ty jesteś, to przyjdź do mnie, bo bardzo tego potrzebuje. On przychodzi, by przynieść jeńcom wolność, nie chodzi przecież o więzienie, chodzi o to, co nas trzyma, zniewala, nasze grzechy... Przychodzi powiedzieć ci: jest z tego wyjście! I nawet jeśli jesteś w takiej sytuacji jak Jezus: tych 200 mężczyzn, którzy są na Niego wściekli...i ta twoja historia jest bardzo trudna, po ludzku bez szans by to rozwiązać... to pozwól, by Jezus przez nią przeszedł i nikt Mu nic nie zrobi". Ks. Marcin zakończył homilię modlitwą do Jezusa: "Panie Jezu, przyjdź do serc wszystkich tu zebranych, dotknij te serca, uzdrawiaj, umacniaj, wlewaj nadzieję, bo wiem, że każdy tutaj obecny jest Twoich kochanym bratem i siostrą i życie oddałeś za każdego i każdą z nas. Każdy jest ważny dla Ciebie. Nikogo nie przekreślasz, nikogo nie odrzucasz. Niech to będzie czas Dobrej Nowiny dla nas wszystkich, u progu tego nowego roku szkolnego. Amen".

             Po Eucharystii i oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego na Auli, korytarz szkolny i lekcyjne sale zapełniły się uczennicami, ciekawymi tego, co - dla wielu z nich - ta nowa rzeczywistość szkolna przyniesie. Ufajmy, że będzie to dobry rok i czas dojrzewania, czas zdobywania wiedzy i życiowej mądrości.

             W tym roku szkolnym, myślą przewodnią w pracy wychowawczej w Placówce są słowa Papieża Franciszka:

"Jeśli nie potrafimy prosić o przebaczenie, nie potrafimy również przebaczać.
W domu, w którym się nie przeprasza, zaczyna brakować powietrza, jest w nim jak w stojącej wodzie".

             To wielkie zadanie na ten rok! Prośmy Pana, by nas umacniał, dawał swojego Ducha Świętego, uczył nas przebaczać i prosić o przebaczenie.

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”