Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Rekolekcyjne rozważania prowadziły nas ku niewidocznej dla oczu obecności aniołów. Interesowały nas ich natura i zadania, ale przede wszystkim ich codzienna pomoc w naszej drodze do Boga. Doświadczyliśmy ich troski podczas górskiej wyprawy, która rozpoczęła się w kaplicy braci Albertynów na Kalatówkach.
Wśród naszych rekolekcyjnych rozważań pojawił się wątek nieposłuszeństwa jednego z aniołów, który w konsekwencji stał się naszym wrogiem.
Kilka dni spędzonych razem stały się też okazją, aby sobie nawzajem pomagać na podobieństwo anioła, bo i my jesteśmy powołani do opieki nad bliźnimi.

Deo gratias za ten piękny czas!

 

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”