Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Rekolekcyjne rozważania prowadziły nas ku niewidocznej dla oczu obecności aniołów. Interesowały nas ich natura i zadania, ale przede wszystkim ich codzienna pomoc w naszej drodze do Boga. Doświadczyliśmy ich troski podczas górskiej wyprawy, która rozpoczęła się w kaplicy braci Albertynów na Kalatówkach.
Wśród naszych rekolekcyjnych rozważań pojawił się wątek nieposłuszeństwa jednego z aniołów, który w konsekwencji stał się naszym wrogiem.
Kilka dni spędzonych razem stały się też okazją, aby sobie nawzajem pomagać na podobieństwo anioła, bo i my jesteśmy powołani do opieki nad bliźnimi.

Deo gratias za ten piękny czas!

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”