Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

"Kończymy rok szkolny w Ngaoundaye! Dnia 15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczysta msza, w której uczestniczyły dzieci, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły podstawowej w Ngaoundaye. Mamy tu około pięciuset dzieci w dziesięciu klasach. We mszy szkolnej dziękowaliśmy Bogu za miniony rok szkolny, za to że w ciągu tego roku mogliśmy się uczyć i pracować normalnie, w pokoju. Wydaje się to tak zwyczajne w Polsce, ale w Republice Środkowoafrykanskiej, gdzie z powodu zamieszek i rebelii wiele szkół jest pozamykanych i nie pracują, jest to rzecz, za którą warto i trzeba dziękować.
W wielu wioskach szkoły to zwykłe pajoty z dachem ze słomy i z tablicą w środku.   Też nie wszystkie dzieci mogą sobie pozwolić na chodzenie do szkoły, która jest płatna. Ostatnio rozmawiałam z dziewczynką w wieku około dziesięciu lat, która mówiła że już od dwóch lat nie chodzi do szkoły, bo jej na to nie stać, nie ma też rodziców którzy by opłacili jej szkole. Więc jest to rzecz, za którą trzeba cały czas dziękować Bogu, że mamy szkołę i ten rok był rokiem pokoju w Ngaoundaye".

 

17 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela zwykła

Wspominamy: Św. Antoni, opat

”Zapatrujmy się często na Boskie Dzieciątko i rozpalajmy przy Jego Żłóbku serca nasze seraficzną Jego miłością.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon2.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”