Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻANOSTOCKIEJ

Dwa dni w deszczu, przemoczeni do suchej nitki... deszczu łaski... SPA dla cery (deszczówka), SPA dla oczu (zieleń puszczańska), SPA dla ducha (życzliwość i uśmiech rowerowych pielgrzymów i ludzi spotkanych na trasie), karmieni troską i słowem Ojca Kierownika, by pokłonić się Matce Bożej Różanostockiej. Szczególny czas wielu łez wdzięczności za dar ofiary i błogosławieństwo upragnionego deszczu. W taki sposób witali nas ludzie w poszczególnych miejscowościach na trasie. Bogu niech będą dzięki za ten czas. 

 

MŁODZIEŻOWA PIESZA PIELGRZYMKA DO RÓŻANEGOSTOKU

Trud, modlitwa i radość przepełniała wszystkich.

 

FESTIWAL ŻYCIA

Ponad tysiąc osób na polu namiotowym przez cały tydzień, kolejne tysiące na koncertach!
Ekstremalny bieg przez błoto i las, niekończące się kolejki do Komunii świętej, szalona zabawa na parkiecie i rzeka młodych ludzi, która dzień i noc przelewała się przez kaplicę, żeby adorować Najświętszy Sakrament - tak wyglądał Festiwal Życia 2023. W skrócie: ŻYCIE, RADOŚĆ, BÓG! Tam pasterzanki miały swój udział prowadząc warsztaty. Oj działo się... 

 

SPŁYW KAJAKOWY CZARNĄ HAŃCZĄ

Szczególnym czasem był także czas spływu kajakowego Czarną Hańczą. W ciszy i zadumie mogliśmy odkrywać to, co Pan Bóg mówi do nas. Był to czas ze sobą, dla siebie i drugiego człowieka, razem z Bogiem. 

 

ROWERYMKA - PIELGRZYMKA ROWEROWA DO CZĘSTOCHOWY

W pielgrzymce rowerowej poprzez posługę w kuchni w trosce o pielgrzymów podjęłyśmy trud i drogę do Częstochowy. Czas pełen cudów i łask.

 

 

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”