Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻANOSTOCKIEJ

Dwa dni w deszczu, przemoczeni do suchej nitki... deszczu łaski... SPA dla cery (deszczówka), SPA dla oczu (zieleń puszczańska), SPA dla ducha (życzliwość i uśmiech rowerowych pielgrzymów i ludzi spotkanych na trasie), karmieni troską i słowem Ojca Kierownika, by pokłonić się Matce Bożej Różanostockiej. Szczególny czas wielu łez wdzięczności za dar ofiary i błogosławieństwo upragnionego deszczu. W taki sposób witali nas ludzie w poszczególnych miejscowościach na trasie. Bogu niech będą dzięki za ten czas. 

 

MŁODZIEŻOWA PIESZA PIELGRZYMKA DO RÓŻANEGOSTOKU

Trud, modlitwa i radość przepełniała wszystkich.

 

FESTIWAL ŻYCIA

Ponad tysiąc osób na polu namiotowym przez cały tydzień, kolejne tysiące na koncertach!
Ekstremalny bieg przez błoto i las, niekończące się kolejki do Komunii świętej, szalona zabawa na parkiecie i rzeka młodych ludzi, która dzień i noc przelewała się przez kaplicę, żeby adorować Najświętszy Sakrament - tak wyglądał Festiwal Życia 2023. W skrócie: ŻYCIE, RADOŚĆ, BÓG! Tam pasterzanki miały swój udział prowadząc warsztaty. Oj działo się... 

 

SPŁYW KAJAKOWY CZARNĄ HAŃCZĄ

Szczególnym czasem był także czas spływu kajakowego Czarną Hańczą. W ciszy i zadumie mogliśmy odkrywać to, co Pan Bóg mówi do nas. Był to czas ze sobą, dla siebie i drugiego człowieka, razem z Bogiem. 

 

ROWERYMKA - PIELGRZYMKA ROWEROWA DO CZĘSTOCHOWY

W pielgrzymce rowerowej poprzez posługę w kuchni w trosce o pielgrzymów podjęłyśmy trud i drogę do Częstochowy. Czas pełen cudów i łask.

 

 

 

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”