Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Dnia 11 marca 2023 r. w naszej szkole w Ngaoundaye zorganizowałyśmy dzień skupienia dla naszych nauczycieli i pracowników misji. Tematem konferencji i katechezy była Święta Rodzina z Nazaretu. Rozważając życie tej wyjątkowej rodziny, zastanawialiśmy się wspólnie jak kształtować nasze rodziny, aby Bóg był w nich obecny na co dzień. Były konferencje, wspólna modlitwa, rozmowy, a na koniec film i wspólny posiłek. 

Rodziny afrykańskie bardzo liczne i otwarte na życie, w codzienności zmagają się z wieloma trudnościami, o których dobrze jest porozmawiać wspólnie i zawierzać je w modlitwie Panu Bogu, po to, by On Sam był w nich obecny. Patrząc na małżeństwo Maryi i Józefa, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: jakie zadania stoją przed małżonkami w naszej rzeczywistości afrykańskiej.

Spotkanie było możliwe dzięki pomocy tej niesamowitej Rodziny z Nieba, no i dzięki pomocy moich sióstr i braci misjonrzy. 

s. Anna, misjonarka 

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”