Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Weszliśmy w Czas Świąt Wielkiej Nocy!

Jak radować się i weselić, gdy obok giną ludzie? 
Bóg zaprasza nas do tej głębszej radości, do weselenia się z "rzeczy nowej", 
która pojawia się właśnie.
Pozwólmy, by promień Światła, jaśniejący od Zmartwychwstałego Pana, rozgrzał nasze serca,
rozjaśnił nasze myśli i wypełnił nadzieją - bo Bóg ma plan! 
Bóg ma plan pełen Życia. chociaż może trudno nam to zobaczyć. 

Niech ten Czas świętowania Paschy stanie się osobistym doświadczeniem tego, że Bóg mnie kocha,
że z miłości dla mnie przyjął Krzyż
i że jest dla mnie miejsce przy Jego Sercu, które bije Miłością Zmartwychwstania!

                                                                                                                          Pięknych Świąt
                                                                                                                             życzą
                                                                                                                            Siostry Pasterzanki

19 maja 2022 r.
Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Jan I

”(...) wszystko z miłości ku Tobie do woli Twojej zostawiam.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”