Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej nie mają ferii, za to jeden tydzień przeznaczony jest na zajęcia kulturalno-integracyjne i sportowe. Poszczególne klasy przygotowują scenki, konkursy i zabawy, często związane z lokalną tradycją.

Zaś uczniowie biorący udział w rozgrywkach sportowych zasługują na uznanie, gdyż rywalizowali z wielkim zapałem w upale powyżej 30 stopni. Oczywiście, dla nich to nic nowego, ale i tak trzeba docenić. 

W najstarszej klasie w tym roku szkolnym są lekcje języka angielskiego, które prowadzi s. Dorota. Dzieci uczą się chętnie, choć nie mają podręczników do tego języka. Za to spotkane poza szkołą same zaczynają rozmowę po angielsku. 

W klasach krawieckich uczą się dziewczęta na progu dorosłości. Nie wszystkie z nich chodziły do szkoły podstawowej, dlatego oprócz zajęć z szycia i gotowania mają przedmioty ogólne: francuski i matematykę. Niektóre z uczennic mają już dzieci. Te do szkoły przychodzą z dziećmi i w trakcie zajęć muszą je mieć pod opieką. 

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”