Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Dzień 21 grudnia 2021 r. to dzień zakończenia półrocza w szkole Brailla niewidomych w Ngaoundaye. Niewidomi na zdjęciu uczą się już drugi rok. W pierwszym rzędzie najlepsi uczniowie. 


Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni za swój trud. Ale i tak każda osoba dostała malutki prezencik. 

 

Pani Krystyna - jedyna kobieta w naszej szkole.

 

Dawid

 

Osoby niewidome, które w tym roku rozpoczęły naukę. W pierwszym rzędzie najlepsi :)

 

Nasz nauczyciel pan Jerome i uczniowie obu klas.

9 sierpnia 2022 r.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy

Wspominamy: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein)

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”