Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Właśnie rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego oczekiwania na narodziny Zbawiciela. Przygotowując się do Świąt pamiętajmy również o najbiedniejszych.

Caritas Piaseczno działająca przy Parafii św. Anny, włącza się w ogólnopolską akcję - Adwentowe Torby Miłosierdzia. Torby można pobrać w kruchcie przy zakrystii Kościoła św. Anny w Piasecznie, wraz z listą zakupów, które należy do niej włożyć i zanieść do siedziby Caritas Piaseczno.
Dołączyć do akcji można również przez Internet, kontaktując się przez profil Facebook Caritas Piaseczno.
Zapraszamy, by podzielić się z potrzebującymi modlitwą, czasem, ale i wesprzeć ich materialnie. 
Z serca składamy gorące: Bóg zapłać
 

9 sierpnia 2022 r.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy

Wspominamy: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein)

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”