Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

       We wtorkowe popołudnie siostry i podopieczne Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece przywitały i zaprosiły w swoje progi Obraz Świętego Józefa z kieleckiego Sanktuarium Opiekuna Świętej Rodziny na Szydłówku. Ten obraz jest kopią obrazu z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. To wielkie wydarzenie, że w domu, gdzie w szczególny sposób chroni się nowe życie i powierza Bożej opiece wszystkie rany serc samotnych matek i kobiet, które stały się ofiarami przemocy - ten dom może gościć wizerunek szczególnego Opiekuna Rodzin. 24 godziny to czas nawiedzenia i możliwość powierzania św. Józefowi wszelkich spraw, tych trudnych ale i tych radosnych. 

     Centralnym wydarzeniem czasu nawiedzenia była Eucharystia celebrowana przez ks. Krzysztofa Banasik, z-cy dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Na uroczystą Mszę św. przybyły również p. Prezes Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, a także siostry pasterzanki, m.in. s. Helena Wojno, która była przy początku powstawania Domu Samotnej Matki i wiele lat służyła podopiecznym naszego Domu oraz siostry ze wspólnoty domu generalnego i domu nowicjackiego, które przekazały życzenia od przełożonej generalnej m. Marii Teresy i piękną ikonę św. Rodziny jako pamiątkę czasu nawiedzenia. W czasie homilii ks. Krzysztof podkreślił, że płaskorzeźba widniejąca w centralnym miejscu domowej kaplicy jest wzorowana właśnie Obrazie, który nawiedza ten dom. To szczególne odkrycie, dające dużo nadziei i pewności opieki św. Józefa. Obraz ma w sobie ukrytą tajemnicę o dwóch Trójcach: w porządku wertykalnym (Trójca Święta) i horyzontalnym (Święta Rodzina). Do takiej jedności, jakiej pełnię widzimy w Trójcy Świętej i w Świętej Rodzinie jesteśmy wszyscy zaproszeni.  

          Po pięknej Eucharystii w sali na dole zebrani goście oraz domownicy zjedli uroczysty obiad i celebrowali wspólnotowy stół.

         Czas nawiedzenia zakończyła modlitwa w Kaplicy - modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i liturgia brewiarzowa. S. Anna powierzyła opiece św. Józefa całe dzieło Domu Samotnej Matki, wszystkich objętych opieką oraz dobroczyńców tego miejsca. 

Św. Józefie Opiekunie Rodzin - módl się za nami. 

 

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”