Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, pomimo obfitej pory deszczowej dzieci przyszły licznie modlić się razem z nauczycielami o łaski potrzebne w nowym roku szkolnym.  Wiele z nich, aby dojść na czas musiały wyjść z domu półtorej godziny wcześniej,  by pieszo pokonać odległość dzielącą ich wioski od Ngaoundaye.  Dzieci były szczęśliwe że mogą chodzić do szkoły i że nie ma u nas epidemii. Wspólnie z naszym nowym ojcem kapucynem neoprezbiterem, dziękowaliśmy za wszystko Panu Bogu, pamiętając szczególnie o wszystkich naszych dobroczyńcach.

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”