Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

          Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Białostockiej zorganizowało obchody Diecezjalnego Dnia Młodzieży 13 kwietnia br, w sobotę przed Niedzielą Palmową. Spotkanie rozpoczęło się Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godz. 16:00 w Archikatedrze Białostockiej.

         Po Mszy o godz. 17.00 rozpoczęło się spotkanie młodych w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3. W trakcie tego spotkanie przewidziany został koncert zespołu „Good God”, konferencja, poczęstunek oraz modlitwa połączona z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

        Spotkanie młodzieży z całej archidiecezji przebiegało pod hasłem „Bóg jest dobry”. "Jezus, który oddał za nas swoje życie, daje nam również Swój krzyż jako znak mocy i zwycięstwa. Niech on wskazuje ci drogę do wewnętrznej wolności, do miłości Boga i drugiego człowieka. Niech wnosi nadzieję w twoje życie i otwiera perspektywy nowej cywilizacji, cywilizacji miłości, której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat" - mówił do młodych Abp Tadeusz Wojda podczas diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży.

17 września 2021 r.
Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”