Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Zajęcia krawieckie w szkole w Ngaoundaye.

Nauka krawiectwa trwa 3 lata, w zakończonym roku szkolnym nie było 3 klasy, dziewczęta powtarzały 2 rok, aby lepiej utrwalić program. Wiele z uczennic to analfabetki, dlatego trudno im idzie robienie form i wycinanie.  Ale wszystkie bardzo lubią zajęcia krawieckie, wyszywanie i poznawanie nowych rzeczy. Radość jest jeszcze większa, gdy mogą ubrać rzeczy przez siebie uszyte. W minionym roku szkolnym na pierwszym roku było 21 osób, a na drugim 6. Dziewczyny są w różnym wieku od 12 do około 45 lat. Zdobycie zawodu jest bardzo pomocne, aby zarobić na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Wiele z nich przychodzi na zajęcia z dziećmi.  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.30 do 12.00. Bardzo byśmy chciały, aby na zakończenie nauki każda z uczennic mogła otrzymać własną maszynę do szycia (oczywiście do szycia ręcznego, bo u nas nie ma prądu). To byłby piękny start i zarazem możliwość kontynuowania i wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy.

Oprócz szkoły krawieckiej nauka szycia prowadzona jest w szkole podstawowej. Od drugiej klasy dziewczynki poznają podstawowe ściegi i techniki krawieckie, uczą się robić na drutach i szydełku. W minionym roku też szyły sobie ubranka, branzoletki, laleczki, a przede wszystkim worki do szkoły.

Prowadzimy także zajęcia krawieckie na wioskach. Dla wielu z nich to pierwsza przygoda z igłą i nitką. To taka chwila zapomnienia o trudach życia i zrobienia czegoś dla czystej przyjemności. Jak dotąd siostry nie spotkały  żadnej kobiety, małej czy dużej, która nie lubiłaby robótek ręcznych.

29 września 2020 r.
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wspominamy: Śwśw. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

” Zbawiciel daleko więcej nas miłuje, niż wszyscy inni ludzie i łaskawiej nas sądzi, niż my samych siebie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”