Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

15 lipca 2020 r.
Środa XV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Bonawentura

” Najlepiej zawsze o nic nie prosić i z niczego się nie wymawiać, ale wszędzie iść, gdzie każą z tym przekonaniem, że Pan Bóg tam posyła i że tam przygotował środki do postępu w cnotach.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”