Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Zajęcia krawieckie w szkole w Ngaoundaye.

Nauka krawiectwa trwa 3 lata, w zakończonym roku szkolnym nie było 3 klasy, dziewczęta powtarzały 2 rok, aby lepiej utrwalić program. Wiele z uczennic to analfabetki, dlatego trudno im idzie robienie form i wycinanie.  Ale wszystkie bardzo lubią zajęcia krawieckie, wyszywanie i poznawanie nowych rzeczy. Radość jest jeszcze większa, gdy mogą ubrać rzeczy przez siebie uszyte. W minionym roku szkolnym na pierwszym roku było 21 osób, a na drugim 6. Dziewczyny są w różnym wieku od 12 do około 45 lat. Zdobycie zawodu jest bardzo pomocne, aby zarobić na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Wiele z nich przychodzi na zajęcia z dziećmi.  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.30 do 12.00. Bardzo byśmy chciały, aby na zakończenie nauki każda z uczennic mogła otrzymać własną maszynę do szycia (oczywiście do szycia ręcznego, bo u nas nie ma prądu). To byłby piękny start i zarazem możliwość kontynuowania i wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy.

Oprócz szkoły krawieckiej nauka szycia prowadzona jest w szkole podstawowej. Od drugiej klasy dziewczynki poznają podstawowe ściegi i techniki krawieckie, uczą się robić na drutach i szydełku. W minionym roku też szyły sobie ubranka, branzoletki, laleczki, a przede wszystkim worki do szkoły.

Prowadzimy także zajęcia krawieckie na wioskach. Dla wielu z nich to pierwsza przygoda z igłą i nitką. To taka chwila zapomnienia o trudach życia i zrobienia czegoś dla czystej przyjemności. Jak dotąd siostry nie spotkały  żadnej kobiety, małej czy dużej, która nie lubiłaby robótek ręcznych.

11 lipca 2020 r.
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Wspominamy: Św. Benedykt, patron Europy

” Zbawiciel pragnie, byśmy odpłacali Mu miłością za Jego miłość i z wiarą rozważali wszystko, co dla nas uczynił.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”