Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

15 lipca 2020 r.
Środa XV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Bonawentura

” Najlepiej zawsze o nic nie prosić i z niczego się nie wymawiać, ale wszędzie iść, gdzie każą z tym przekonaniem, że Pan Bóg tam posyła i że tam przygotował środki do postępu w cnotach.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”