Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Po raz kolejny zachęcamy, aby w pierwszą sobotę miesiąca (dokładniej z piątku na sobotę) o godz. 3:00 w nocy
modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia za tych wszystkich, którzy cierpią w procederze handlu ludźmi:
są udręczeni, poniżani, okradani z wolności, których życie zostało podeptane i zmiażdżone...

Czujesz się przynaglona/y? DOŁĄCZ!

ODWAGI!

 

30 maja 2020 r.
Sobota VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Jan Sarkandera

”(...) gdyby moje serce było wolne od rzeczy stworzonych, byłoby gorętsze dla Boga.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”