Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Jak zapowiada hasło rekolekcji, tym razem przewodnikami po Biblii i nie tylko będą ANIOŁOWIE. Gwarantowane są codzienna medytacja, Eucharystia, wiele łaski, radości i piękna przyrody. Jak zwykle czeka nas wyprawa w Tatry.
Zaproszenie kieruję szczególnie do dziewcząt w wieku 15-19 lat, jeśli ktoś starszy dotrze, to musi zachować młodego ducha.
Dojazd we własnym zakresie, a za udział w rekolekcjach składamy dobrowolną ofiarę. Niepełnoletnie uczestniczki muszą dostarczyć zgodę rodzica.
Pytajcie o wszystko  s. Dorotę  tel: 504371621

27 maja 2020 r.
Środa VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Augustyn z Canterbury

” Dowodem miłości względem Boga jest jej okazanie w czynie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”