Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Wśród placówek wychowawczych, które prowadzi Zgromadzenie, ogłoszono Konkurs zatytułowany: „Bł. ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, czciciel Maryi i wielki patriota”. Konkurs został zorganizowany na zakończenie Roku Dziękczynienia za dar Ojca Honorata dla Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Przewodnim celem konkursu było przybliżenie młodemu pokoleniu postaci Błogosławionego ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego moment nawrócenia i ukazanie znaczenia Maryi w jego życiu.

Konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem, wpłynęło 25 prac, przede wszystkim plastycznych, ale była również poezja i projekt filmowy, przygotowany przez wychowanki z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło dnia 16 grudnia 2017 r. i poszczególnym autorom prac wręczono nagrody,  natomiast gala finałowa konkursu odbyła się 4 stycznia 2018 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 
Do Cytadeli Warszawskiej zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami oraz dyrektorzy placówek prowadzonych przez ZSMDP. Na zaproszenie odpowiedzieli również goście specjalni: O. Grzegorz Filipiuk, p.o. Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Pan Jan Engelgard oraz pracownicy Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Po uroczystym otwarciu spotkania, M. Barbara, przełożona generalna Zgromadzenia podsumowała konkursowe zmagania uczestników i zaprosiła do obejrzenia prezentacji przesłanych prac.

W czasie spotkania zaprezentowano projekt filmowy pt. „Noc łaski”, który powstał z inicjatywy wychowawczyń MOS i w którym wzięły udział wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie. Projekt ten inspirowany był wątkami z życia bł. O. Honorata Koźmińskiego, a w szczególności okresem jego młodzieńczego buntu oraz drogi nawrócenia.
Zapraszamy do obejrzenia projektu filmowego "Noc łaski":

26 maja 2020 r.
Wtorek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Filip Neri

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”