Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Wyczekiwany Bóg przychodzi... zdumiewające... Rodzi się MIŁOŚĆ!

Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem kontemplowania MIŁOŚCI
- wielkiej, bezgranicznej, bezinteresownej, jedynej, pełnej, zachwycającej, dającej się innym...
Trwajmy przy Betlejemskim Żłóbku i od Niego uczmy się KOCHAĆ!

Błogosławionych Świąt!

Z darem modlitwy                  

Siostry Pasterzanki                

26 maja 2020 r.
Wtorek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Filip Neri

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”