Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych - PRZYJDŹ - Maryja czeka na Ciebie!

"Maryja jest przestrzenią zachowaną w wolności od zła,
w której Bóg się odzwierciedlił;

jest schodami, które przemierzył Bóg,
aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym".

                                                                                                                                                    Papież Franciszek

 

12 sierpnia 2020 r.
Środa XIX tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Joanna Franciszka de Chantal

”(...) natura ludzka zawsze łatwiej do rzeczy zewnętrznych się nakłania, niż do wewnętrznych.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”