Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Alleluja! Otwórzmy serca na SPOTKANIE ze Zmartwychwstałym.

On niesie pokój, tam gdzie panuje wojna.

Miłość tam, gdzie panuje nienawiść.

Radość tam, gdzie panuje smutek.

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz.

NIE LĘKAJMY SIĘ! ON CHCE NAM DAĆ NOWE ŻYCIE!

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!

 

18 listopada 2017 r.
Sobota XXXII tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Bł. Karolinę Kózkównę

” Co czynisz z posłuszeństwa, nigdy nie może zaszkodzić Twej duszy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu