Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Diamentowy Jubileusz zgromadził nas w Jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu, by tam wraz z s. Jubilatką wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Ryszard Karpiński, zaprzyjaźniony od wielu lat z naszą Siostrą Jubilatką.

W wygłoszonej homilii podkreślił zaangażowanie s. Teresy w katechizację i troskę o dzieci opuszczone, potrzebujące trochę życzliwości i ludzkiego serca. Krótko przedstawił historię powstania i rozwoju "Domu Ciepła" w Lublinie, którym przez wiele lat opiekowała się s. Jubilatka i Bogu dziękczynienie za jej 60 lat ofiarnej służby Kościołowi i Zgromadzeniu. Zachęcił zebranych do powierzania wszystkich intencji i trosk serca, zwłaszcza prośbę nowych powołań, naszej Jasnogórskiej Pani, która zawsze wysłuchuje wołania swoich dzieci.

Po uroczystej Eucharystii Siostry oraz zaproszeni goście udali się na wspólną Agapę.

Życzymy drogiej Siostrze Jubilatce obfitego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi, Matki Dobrego Pasterza na każdy dzień kroczenia za Panem.

 

18 listopada 2017 r.
Sobota XXXII tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Bł. Karolinę Kózkównę

” Co czynisz z posłuszeństwa, nigdy nie może zaszkodzić Twej duszy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu