Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W obliczu dramatu współczesnego niewolnictwa, który przekłada się na cierpienie wielu niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci wykorzystywanych w niewolniczej pracy, w seksbiznesie, zmuszanych do żebrania i pozbawianych organów, chcemy podjąć wezwanie Papieża Franciszka: „Kieruję naglący apel do wszystkich ludzi, którzy z bliska bądź z daleka są świadkami plagi współczesnego niewolnictwa, by nie stali się współwinni tego zła, by nie odwracali oczu od cierpienia braci i sióstr pozbawionych wolności i godności, by mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który ma niezliczone oblicza.

 

Pamiętajmy więc o nich z zatroskaniem, które przerodzi się w modlitwę i konkretny gest pomocy. Zachęcamy do październikowej formy modlitwy  do RÓŻAŃCA, który jak to powiedział św. Jan Paweł II, nie jest ucieczką od problemów świata, ale skłania nas, by patrzeć na nie oczyma odpowiedzialnymi i wielkodusznymi, i wyjednuje nam siłę, by powrócić do nich z pewnością co do Bożej pomocy.

 

Niechaj tego dnia (we wtorek 18.10) w naszej modlitwie – osobistej, wspólnotowej, w parafiach, w duszpasterstwach – będzie obecna intencja za ofiary handlu ludźmi. W ten sposób każdy z nas może przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy tak bardzo potrzebują naszej obecności wyrażonej przez modlitwę i zaangażowanie.

Propozycje rozważań różańcowych na stronie www.siecbakhita.com w zakładce: Materiały/ Modlitwy.

 

25 września 2017 r.
Poniedziałek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Bł. Władysława z Gielniowa

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu