Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Bóg daje nam nowy czas, by towarzyszyć młodemu człowiekowi w jego wzrastaniu duchowym i intelektualnym,
w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu zdolności.

Prośmy Pana, by ten czas prowadził, byśmy z delikatnością i w bliskości serca, były razem z tymi, których Bóg nam postawi.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie tegorocznej pracy wychowawczej przewodzą słowa św. Jana Pawła II:
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości [...]
Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu".

Uroczystą Eucharystią w Auli Matki Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy czas tegorocznych zmagań szkolnych i wychowawczych.

 

23 września 2017 r.
Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Ojca Pio z Pietrelciny

” Ofiaruję Twoje prace, łzy, cierpienia, pot, krew, mękę za to wszystko, co mi nie dostaje i w imię tych zasług dopraszam o miłosierdzie nad sobą.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu