Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

 

Szczególnie zapraszamy osoby pragnące rozeznać swoje powołanie.
Będzie to czas rozważania słowa Bożego, indywidualnej modlitwy i przyglądania się życiu zakonnemu w naszej wspólnocie.
Kontakt  s. Dorota tel 504371621

25 września 2017 r.
Poniedziałek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Bł. Władysława z Gielniowa

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu