Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Czas Świąt Bożego Narodzenia skłania do refleksji i zgłębiania Tajemnicy Wcielenia,
w tym Roku Miłosierdzia szczególnie...
w różny sposób je wyrażamy, także przez twórczość.

Przedstawiamy galerię zdjęć szopek - wykonanych przez nasze Siostry - w Kaplicach naszych Wspólnot.

25 września 2017 r.
Poniedziałek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Bł. Władysława z Gielniowa

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu