Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Od początku października dzieci osób niewidomych z Ngaoundaye otrzymują niezbędne przybory szkolne:
zeszyty, długopisy, ołówek, linijkę, gumkę i tabliczkę do pisania z kredą.

Cała akcja pomocy szkolnej: wyprawka i zapisy do szkoły
jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu fundacji "Maitri" oraz pomocy udzielanej przez parafian z Kościoła pw. św. Józefa w Rybniku.

Niech uśmiech na twarzach dzieci będzie podziękowaniem tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego dobra.

DZIĘKUJEMY!

27 maja 2020 r.
Środa VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Wspominamy: Św. Augustyn z Canterbury

” Dowodem miłości względem Boga jest jej okazanie w czynie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”