Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

24 czerwca 2017 r.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspominamy: Św. Józefa Cafasso

” Daj mi, Boże, tę łaskę, „aby serce moje nie odwracało się (ani) na chwilę od Ciebie”, abym zawsze we wszystkich zajęciach pamiętał na obecność Twoją i na to, że Tobie samemu służę.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu