Dzisiaj jest czwartek - 23 paź 2014 rokuWitamy na stronie Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

"Nie chcesz Panie śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie" (por. Ez 33,11)

19 - 26.10.2014r. TYDZIEŃ MISYJNY - MÓDLMY SIĘ W INTENCJI MISJONARZY

 

Modlitwa za misjonarzy św. Jana XXIII

Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy, na swoich misjonarzy:

kapłanów i braci, siostry i świeckich,

którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości.

Bądź im tarczą potężną i podporą silną,

ochrona przed gorącym wichrem i osłoną przed żarem południa,

zabezpieczeniem przed potknięciem się i pomocą w upadku.

 Prowadź ich. Podnoś na duchu.

Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

Amen.

 

Jeśli chcesz i Ty możesz uczestniczyć w misyjnym dziele Kościoła poprzez modlitwę i wsparcie finansowe:

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Ul. Kościelna 9, 05-500 Piaseczno

nr konta: 49 1240 1109 1111 0010 2856 9951

Bóg zapłać za Twoje wielkie serce!

Niech Pan Ci błogosławi!

 

Informacje o pracy misyjnej sióstr pasterzanek w Republice Środkowej Afryki znajdują się w zakładce MISJE

 

Aktualności

XIV DZIEŃ PAPIESKI

2014-10-04

List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski - 12 października 2014 r. „ Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”     Już za tydzień będziemy przeżywać XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!” Słowa te zostały zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej, gdzie Pan Bóg nawołuje: „Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11, 45). Wezwanie do świętości jest jedną z przewodnich myśli Starego i Nowego Testamentu oraz fundamentalną troską Kościoła o każdego z nas.

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY

2014-09-01

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY   List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 roku     Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

2014-03-05

ORĘDZIE   OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9).   Drodzy Bracia i Siostry! W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowaśw. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Ko r 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?

Dom GeneralnyReferat powołaniowy
Siostry Pasterzanki tel. (22) 757-02-44 s. Dorota Kowalewska tel. 504 371 621
ul. Kościelna 9 e-mail: smdp@pasterzanki.opoka.org.pl ul. Kościelna 9 e-mail: pasterzanki.referat@wp.pl
05-500 Piaseczno 05-500 Piaseczno
Realizacja BitArtis.pl - Tworzenie stron WWW, Prezentacje multimedialne