Dzisiaj jest poniedziałek - 22 wrz 2014 rokuWitamy na stronie Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

"Nie chcesz Panie śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie" (por. Ez 33,11)

MÓDLMY SIĘ O DAR POKOJU DLA ŚWIATA - SZCZEGÓLNIE W REPUBLICE ŚRODKOWEJ AFRYKI I NA UKRAINIE

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!

Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi!

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,

aby głosił pokój bliskim i dalekim

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. (...)

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię,

przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty,

a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu - bardziej owocne niż gwaltowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.

Niech już nie będzie więcej wojny.

Amen.

                                                                                                                                                św. Jan Paweł II

 

 

 

Aktualności

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY

2014-09-01

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY   List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 roku     Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

2014-03-05

ORĘDZIE   OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9).   Drodzy Bracia i Siostry! W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowaśw. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Ko r 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?

Warsztaty z s. Anną Bałchan

2013-11-19

Streetworking. Proces zmian  -  o pracy ulicznej i nie tylko - spotkanie i wspólna wymiana doświadczeń.

Dom GeneralnyReferat powołaniowy
Siostry Pasterzanki tel. (22) 757-02-44 s. Dorota Kowalewska tel. 504 371 621
ul. Kościelna 9 e-mail: smdp@pasterzanki.opoka.org.pl ul. Kościelna 9 e-mail: pasterzanki.referat@wp.pl
05-500 Piaseczno 05-500 Piaseczno
Realizacja BitArtis.pl - Tworzenie stron WWW, Prezentacje multimedialne